Dr. Dudás Ágnes

Mi kell a cégalapításhoz?

Mi kell a cégalapításhoz?

Hát, az attól függ, milyen céget szeretne alapítani.

Közös szabályok

1. olyan cégnevet kell választani, amely lehetővé teszi, hogy a céget más társaságoktól megkülönböztessék

2. ki kell jelölni a társaság fő tevékenységét

3. meg kell jelölni, hogy hol lesz a társaság székhelye (ehhez kell az ingatlan tulajdoni lapja és székhelyhasználati engedély az ingatlan tulajdonosaitól [kivéve, ha az ingatlant apportálják])

4. a vezető tisztségviselő adatai (név, cím, anyja neve, születési hely, idő) valamint a személy azonosítására alkalmas okirat

Kft. esetében

1. Törzstőke:
- min. 500.000,- forint értékben
- törzsbetétenként legalább 100.000,- forint
- a vagyoni hozzájárulás állhat pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból
- a pénzbeli hozzájárulást már nem feltétlenül szükséges bankszámlára befizetni
- a bejegyzés előfeltétele, hogy legalább a törzstőke fele rendelkezésre álljon (másik felét a bejegyzéstől számított 1 éven belül kell befizetni, kivéve, ha apportról van szó)
- ha a nem pénzbeli hozzájárulás alapításkor eléri a törzstőke felét akkor teljes egészében alapításkor kell rendelkezésre bocsátani

2. Döntés arról, hogy a tagok milyen mértékben lesznek tulajdonosok, miként alakul a szavazatok száma, milyen módon és mértékben kívánják fizetni az osztalékot.

Megfizetésre kerülő díjak (kft. bt. esetében) az állam felé:

illeték: 15.000,-
közzétételi díj: 5.000,-