Dr. Dudás Ágnes

Mire figyeljek ingatlan eladása esetén?

Mire figyeljek ingatlan eladásánál?

Az alábbi pontokat feltétlenül szem előtt kell tartania, ha ingatlant ad el:

A szerződés megkötése előtt tájékozódjon:

1.A vevő magyar állampolgár-e?
2.Rendelkezik-e érvényes személyazonosító okmánnyal?

A szerződés szövegében nézze meg, hogy az kitér-e az alábbiakra:

1.Van-e foglaló?
2.A vevő az ingatlanba csak a teljes vételár kifizetése után költözhet-e be?
3.Ha a vevő bankhitelből veszi az ingatlant, és a hitelfelvétel meghiúsul, mennyi türelmi időt enged? Ha ez esetben eláll a szerződéstől érvényesítheti-e a foglaló jogkövetkezményeit?
4.Mely időpontig köteles a vevő saját nevére íratni az ingatlan mérőóráit?
5.A bankhitel meghiúsulása esetén vállalja-e vevő, hogy más forrásból megfizeti a hiányzó vételárrészt?
6.Vevő végezhet-e felújítási munkálatokat a teljes vételár megfizetése előtt?
7.A szerződést tulajdonjog fenntartása vagy függőbentartása mellett kötötték-e?
8.Ügyvédi letétbe kerül vagy kifizetéskor kell csak aláírni a bejegyzési engedélyt?