Dr. Dudás Ágnes

Mit kell tudnom a közös jogkezelő szervezetről, ha képző-, ipar- vagy fotóművész vagyok?

A képző-, ipar- és fotóművészeket a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társaság Egyesülete képviseli. Az egyesületnek nyilvántartott és a honlapon közzétett tagsága van, de nem csak a nyilvántartott tagokat képviseli, hiszen bizonyos esetekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény kötelező közös jogkezelési feladatokat ír elő, amelyek tagságtól független képviseletet jelentenek. A közös jogkezelő a kötelező jogkezelésen kívül mindazon szerző számára, aki kifejezett jognyilatkozatával nem tiltja meg, a kiterjesztett közös jogkezelés körébe tartozó jogokat is gyakorolja.

I. A kötelező közös jogkezelés elemei:

Reprográfiai jogdíj

Az olyan művek szerzőit, valamint az olyan műveket könyvként vagy folyóiratban kiadókat, amelyeket fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón (a továbbiakban együtt: reprográfiával) többszöröznek, a magáncélú másolásra tekintettel megfelelő díjazás illeti meg. A díjat a reprográfiára szolgáló készülék gyártójának, külföldön gyártott készülék esetében pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személynek, vagy a készüléket az országba behozó személynek és az azt belföldön először forgalomba hozó személynek kell megfizetnie. A jogdíj megfizetéséért az adott készülék összes belföldi forgalmazója is egyetemlegesen felel. E díjon felül a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető is köteles díjat fizetni. Mindkét díjat a közös jogkezelő szervezetnek kell befizetni.

Sugárzással kapcsolatos jogdíj

A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy a rádió- vagy televízió-szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített művének sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon - az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával - a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítésére engedélyt adjon.

Követő jogi jogdíj

A műkereskedelemből származó, szerzőt illető jogdíj, ld. bővebben: “”Mi az a követő jog?” c. kérdésnél

II. Kiterjesztett közös jogkezelés elemei

Valamennyi művész jogosult a közös jogkezelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal kilépni a kiterjesztett közös jogkezelés hatálya alól. Ez azt jelenti, hogy valamennyi felhasználó, aki a művész alkotását az alábbiak szerint használni kívánja közvetleül a művészt vagy az általa meghatalmazott személyt (ügyvédi irodát) köteles megkeresni. A művész ilyenkor maga dönt arról, hogy a felhasználást milyen körben és milyen áron engedélyezi.

Kiállítások engedélyezése

A művész jogosult a mű kiállításon való megjelenését engedélyezni és ezért felhasználási díj illeti meg.

Nyilvánossághoz közvetítés

A szerzői jogi törvény 26. §-a kimondja, hogy a televízió-szervezetek a már nyilvánosságra hozott képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások ismételt sugárzási célú rögzítéséért, és sugárzásáért, valamint ha a műsort nem sugárzással, hanem vezeték útján teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, jogdíjat kötelesek fizetni.

Lehívásra hozzáférhetővé tétel (on demand)

Ez az interneten történő megjelenéssel kapcsolatosan beszedett vagy beszedhető jogdíj.

Másodlagos felhasználás

Az alkotások újságban, folyóiratban, könyvben egyéb formában (naptár, szórólap, arculati elem stb.) történő megjelenése esetén a művész joga, hogy az ehhez kapcsolatos díjtételt meghatározza.

Ha a művész nem lép ki a közös jogkezelés hatálya alól, a HUNGART helyette és nevében eljárva (többnyire az értesítése nélkül) jogosít illetve ad kedvezményeket.